Junta

Composició de la directiva

La Junta directiva és l’encarregada de gestionar el dia a dia del Club i de vetllar perquè tot rutlli. És escollida cada dos anys pels socis mitjançant unes eleccions a l’assemblea general.
Actualment, la junta està composada per:

  • President: Cesc Castellet
  • Secretari: Gerardo Martínez
  • Tresorera: Anna López
  • Vocals: Eduard Cirer, Josep Moreno, Jordi Garriga, Mercè López, Beatriz del Corte

Tasques de la junta

Comments are closed.